Mesto PREŠOV

Monday - 08. March 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Činnosť Denného centra Popradská 8, za l. polrok 2016

          V našom Dennom centre  Popradská 8  evidujeme v tomto  roku 63 členov.  Z toho 8 mužov, 55 žien, ZŤP 7  členov.
Priemerný vek našich členov je 74,5  rokov, čo je dosť vysoký vek - od 63 – 85  rokov.

        Naša činnosť je zameraná tak, aby sme  náročnosť aktivít  prispôsobili zdravotnému stavu,  prekonávali samotu, nepodliehali smútku. Chceme si navzájom pomáhať a povzbudzovať sa. Život aj pre seniorov je krásny, treba si len vybrať, čo môžeme zvládať a nemyslieť na choroby.   Pohyb je a bol základom dobrej kondície, ale aj dobrá vôľa  sa zúčastniť znamená viac, ako nič nerobiť. 

         Za  l. polrok 2O16 bolo usporiadaných 37 akcií. Športové - 5, kultúrno - spoločenské – 26, vzdelávacie - 5, charitatívne - 1.

          Vzhľadom na vysoký vek našich členov, je pochopiteľné, že najradšej sa stretávajú na akciách, ktoré nie sú  pre  nich náročné. Znamená to, že najviac akcií sa koná v priestoroch denného centra.

          Ako je už zvykom,  prvá akcia je privítanie Nového roka, kde sa varí  novoročná kapustnica, novoročný prípitok je hriata, ktorá veľmi dobre padne po príchode do DC. Fašiangy sú  zase obľúbené. Privítame ich šiškami, ktoré pripravujú naše členky samosprávy. Na MDŽ nám pripravili pekný program členovia Komunitného centra Tehelná ul. - rómske deti a za to sme ich pohostili šiškami.

       Deň matiek okrem DC sme oslávili aj v ZpS Náruč Veselá a  v zariadení Harmónia Cemjata. Sme tam pravidelnými hosťami a tešíme sa na naše spoločné posedenia, kde padnú aj slzy radosti a možno aj smútku.

        V Projekte Starší mladým a naopak, máme veľmi dobrú spoluprácu so ZŠ Šrobárová. Žiaci nám, pri  rôznych príležitostiach pripravia program v DC. Tento rok sa nám veľmi vydaril Apríl Mesiac lesov, kde sme mali odbornú prednášku priamo zo závodu Štátne lesy Košice s. r. o.. Ing Juraj Oceliak , odb. referent poľovníctva, ktorý ozrejmil všetkým pestovanie, ochrana lesov, ako aj starostlivosť o zver. Mladí ľudia sa veľmi živo zaujímali nielen o zver, ale viac o ochranu a správanie sa v lese. Ďalej sme sa spoločne zúčastnili na výlete v Dobšinskej ľadovej jaskyni,  v Šumiackom múzeu, kde vystavujú zvonce , drevené  nádoby, ktoré v tomto regióne sa používali v minulosti.
 
        V rámci Aktívneho leta seniorov  sme usporiadali pre všetky DC – Jiráskova, Družba a Sabinovská -  pobyt v prírode a varenie gulášu. Táto akcia sa konala v nádhernej prírode, pri speve a dobej nálade. Počasie nám prialo, spev sa niesol po celom lese. Naš spevokol DÚHA,  pod vedením nášho ved. súboru Igora Kretu,  navodil atmosféru, ktorá prinútila prítomných  sa pripojiť. Spevokol za zúčastnil aj na slávnostnom stretnutí  absolventov po 50 rokoch SEŠ v Prešove svojim program. Naše tri členky boli žiačkami tejto školy.. Za všetkých žiakov poďakoval predseda triedy Ing. Kaliňak Michal, poprial spevokolu  veľa úspechov.  Spevokol má 12 členov.

       Samozrejme aj šport patrí k životu našich seniorov. Zúčastňujeme sa  športových súťaží, ako Bowling, Olympiáda Päťboj, Minigolf, Cemjatská Olympiáda, ako aj tréningov vo voľnom čase.

           V našom DC sa oslavujú aj jubileá. Tohto roku oslávili svoje jubileá títo  členovia: Michal Zakuťanský 80 r., Justína Jeřábková 70 r., Mária Mihalíková 70 r., Kvetoslava Nogová 70 r., Igor Kreta 65 r., Mária Kažimírová  75 .r.

           Naše členky sa zúčastňujú aj Akadémie III. veku pri Šarišskom osvetovom stredisku. Navštevujeme  rôzne kostoly a múzeá. Naš Spevokol DÚHA každoročne sa zúčastňuje prehliadky súborov na Prebudenej jeseni, ktorú  zabezpečuje ŠOS v Prešove.

       Ďakujeme  MsÚ - odboru soc. služieb za poskytovanie priestorov a za starostlivosť o nás všetkých, že sa máme kde stretávať, a možnosť zabudnúť na starosti a zdravotné problémy.                          

Ved. DC Zdenka Bulíková

Zverejnil: Jana Zakarovska 20.7.2016 10:37
tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.