Dotácia pre tri telocvične

Mesto Prešov získalo 43 000 eur štátnej finančnej pomoci pre tri telocvične. „Pomôže nám to pri riešení havarijných stavov telocviční či pri ich vybavení telocvičným náradím,“ skonštatovala primátorka Andrea Turčanová.

Ide o prostriedky získané v rámci výzvy Ministerstva školstva SR o poskytnutie prostriedkov na rozvoj telovýchovy a na dostavbu, rekonštrukciu alebo výstavbu novej telocvične alebo ich vybavenie. Mesto zareagovalo okamžite, pričom požadovalo podporu pre štyri Základné školy.

Komisia, ktorá projekty posudzovala, nakoniec rozhodla, že v rámci Slovenska dostane peniaze 178 škôl zriadených obcou. Medzi nimi sú tri aj z Prešova – dve získali dotáciu na vybavenie telocviční a jedna na rekonštrukciu. Celkovo ide o objem 43 000 eur, pričom mesto na projekty prispeje sumou 12 770 eur.

„Dostali sme zhruba trinásť percent z celkovej sumy, ktorú by sme na celkové zveľadenie týchto telocviční potrebovali. Aj tak je to však pomoc pri riešení havarijných stavov či pri ich vybavení náradím,“ skonštatovala prešovská primátorka Andrea Turčanová.

Najväčšia časť dotácie pôjde do telocvične Základnej školy Šrobárová, kde sa chystá rekonštrukcia podlahy za 48 000 eur, pričom štátna dotácia je poskytnutá v objeme 36 000 eur. Za ďalších 2750 eur (s dotáciou 2500 eur) tam nakúpia telocvičné náradie – konkrétne švédske lavičky a švédsku debnu. Dotácia na telocvičné náradie bola poskytnutá aj pre ZŠ Mirka Nešpora (3900 eur) a ZŠ Československej armády (1300 eur).

Aktualizoval: Milan Grejták 20.7.2016 17:04
presov.vadium.sk