Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 29.11.2004 číslo: 226/2004 k návrhu doplnku č. 2 k Štatútu mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

z r u š u j e
a) hlasovanie číslo 19 XIV. riadneho zasadnutia MsZ o voľbe predsedu komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
b) hlasovanie číslo 20 XIV. riadneho zasadnutia MsZ o voľbe sekretára komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;

s c h v a ľ u j e
doplnok č. 2 k Štatútu mesta Prešov.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: PhDr. Mária Csatáryová, PhD. v.r.
Dorota Straková Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Martin Buranovský v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.