Mesto PREŠOV

Wednesday - 10. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 29.11.2004 číslo: 227/2004 k návrhu Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

s c h v a ľ u j e
Organizačný poriadok Mestského úradu v Prešove;

ž i a d a
Ing. Milana Benča, primátora mesta
predložiť ako súčasť rozpočtu mesta na rok 2005 počet zamestnancov Mestského úradu v Prešove v rámci schválenej organizačnej štruktúry.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: RNDr. Mária Csatáryová, PhD. v.r.
Dorota Straková Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Martin Buranovský v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.