Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 29.11.2004 číslo: 230/2004 k návrhu plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a návrh plánu hlavných úloh útvaru hlavného kontrolóra mesta

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

s c h v a ľ u j e

plány práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a plán hlavných úloh útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2005 s pripomienkou k rozšíreniu koncepcie školstva o stredné a vysoké školy – bod 3, MsR 14.2.2005 a bod 8, MsZ 21.3.2004.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: RNDr. Mária Csatáryová, PhD. v.r.
Dorota Straková Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Martin Buranovský v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.