Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 29.11.2004 číslo: 231/2004 k návrhu obhospodarovania mestských lesov od 1.1.2005

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a v e d o m i e
návrh obhospodarovania mestských lesov od 1.1.2005;

ž i a d a
Ing. Milana Benča, primátora mesta
podpísať nájomnú zmluvu na prenájom mestských lesov od 1.1.2005 s obchodnou spoločnosťou TSmP, a.s. na dobu určitú – do 31.12.2008.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: RNDr. Mária Csatáryová, PhD. v.r.
Dorota Straková Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Martin Buranovský v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.