Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 29.11.2004 číslo: 232/2004 k návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov z fondu NEFO PSK

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o žiadostiach občanov mesta Prešov postihnutých povodňami;

s c h v a ľ u j e
rozdelenie finančných prostriedkov z fondu NEFO PSK pre občanov takto:
p. Jolana Uhrínová, Ul. Kúty 16, vo výške 3.600, - Sk;
p. Peter Rajna, Pod Wilec hôrkou 24, vo výške 5.200, - Sk;
p. Anton Rajna, Pod Wilec hôrkou 20, vo výške 5.000, - Sk.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: RNDr. Mária Csatáryová, PhD. v.r.
Dorota Straková Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Martin Buranovský v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.