Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 29.11.2004 číslo: 233/2004 k informatívnej správe o stave škôl a školských zariadení a racionalizačné opatrenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľ

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a v e d o m i e
- informatívnu správu o stave škôl a školských zariadení a racionalizačné opatrenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov;
- čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2004;
- návrh požiadaviek na prerozdelenie kapitálových výdavkov na základných školách pre rok 2005;
r u š í
k 1.7.2005 Základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Prešov:
17. novembra 15, Zimná 1, Sládkovičova 4, Československej armády 22.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka Overovatelia zápisnice:
RNDr. Mária Csatáryová, PhD. v.r.
Za správnosť: Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Dorota Straková Martin Buranovský v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.