Mesto PREŠOV

Sunday - 02. October 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XVI. r. z. MsZ - 13.12.2004 č: 239/2004 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o mestskom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

u z n á š a s a a s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o mestskom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Dorota Straková Ing. Marta Kollárová v.r.
MUDr. Inge Eristavi v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.