Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XVI. r. z. MsZ - 13.12.2004 č: 241/2004 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 125/2004...

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

u z n á š a s a a s c h v a ľ u j e
a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 125/2004 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov mesta a dotácie štátu pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím;
b) nájom vo výške 4 % z obstarávacej ceny bytu na Ul. Majakovského a Sabinovskej.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Za správnosť: Ing. Marta Kollárová v.r.
Dorota Straková MUDr. Inge Eristavi v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.