Mesto PREŠOV

Wednesday - 10. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XVI. r. z. MsZ - 13.12.2004 č: 242/2004 k informatívnej správe o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy, Československej armády 22 v Prešove...

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy, Československej armády 22 v Prešove;

o d p o r ú č a
Ing. Milanovi Benčovi, primátorovi mesta
vymenovať Mgr. Ľubicu Kohániovú do funkcie riaditeľky Základnej školy, Československej armády 22 v Prešove;

m e n í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 233/2004 z 29.11.2004 v časti „ruší“ takto:
r u š í
k 1.7.2005 Základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Prešov:
17. novembra 15, Zimná 1, Sládkovičova 4.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Dorota Straková Ing. Marta Kollárová v.r.
MUDr. Inge Eristavi v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.