Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XVI. r. z. MsZ - 13.12.2004 č: 251/2004 k správe o pripravovanom projekte v oblasti informatizácie a internetizácie verejných služieb na získanie prostriedkov z fondov EÚ

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a v e d o m i e
predkladanú správu o pripravovanom projekte v oblasti informatizácie a internetizácie verejných služieb na získanie prostriedkov z fondov EÚ;

s c h v a ľ u j e
a) vstup mesta Prešov do projektu formou partnerstva v rámci OP ZI,
Priorita 3 Lokálna infraštruktúra,
Opatrenie 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor,
Blok B Použitie internetu na podporu regionálnej politiky a rozvoj
regionálneho digitálneho obsahu,
Aktivita B3 Zvýšenie počtu VPBI (verejných prístupových bodov k internetu);
b) 5 %-nú spoluúčasť mesta Prešov na uvedenom projekte.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Za správnosť: Ing. Marta Kollárová v.r.
Dorota Straková MUDr. Inge Eristavi v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.