Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XVI. r. z. MsZ - 13.12.2004 č: 252/2004 k správe o pripravovanom projekte pre rekonštrukciu mestskej viacúčelovej haly v Prešove „Zlepšenie tepelno-technických vlastností vyb

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a v e d o m i e
správu o pripravovanom projekte pre rekonštrukciu mestskej viacúčelovej haly v Prešove „Zlepšenie tepelno-technických vlastností vybraných konštrukcií a rekonštrukcia zdroja tepla“;

s c h v a ľ u j e
a) účasť mesta Prešov na projekte pre rekonštrukciu mestskej viacúčelovej haly v Prešove „Zlepšenie tepelno-technických vlastností vybraných konštrukcií a rekonštrukcia zdroja tepla“ v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR:
Operačný program: Základná infraštruktúra,
Opatrenie: 3.1. Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch,
Podopatrenie: 3.1.4. Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry;
b) 5 %-nú finančnú spoluúčasť mesta Prešov na projekte mestskej viacúčelovej haly „Zlepšenie tepelno-technických vlastností vybraných konštrukcií a rekonštrukcia zdroja tepla“.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Za správnosť: Ing. Marta Kollárová v.r.
Dorota Straková MUDr. Inge Eristavi v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.