Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XVI. r. z. MsZ - 13.12.2004 č: 255/2004 k stanovisku k protestu prokurátora proti prijatiu VZN mesta Prešov č. 128/2004 o zmenách a doplnkoch ÚPN SÚ 2004

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

vyhovuje
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 128/2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prešov č. 99/2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť aktualizovaného Územného plánu sídelného útvaru Prešov, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 201/2004 dňa 26.7.2004;

ruší
v uznesení MsZ v Prešove č. 201/2004 zo dňa 26.7.2004, v časti „schvaľuje“ písm. b), ktorým bol schválený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prešov č. 99/2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť aktualizovaného Územného plánu sídelného útvaru Prešov.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Ing. Marta Kollárová v.r.
MUDr. Inge Eristavi v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.