Hlasovanie poslancov na 12. riadnom zasadnutí MsZ

presov.vadium.sk