Hlasovanie poslancov na 16. riadnom zasadnutí MsZ

presov.vadium.sk