Mesto PREŠOV

Wednesday - 10. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Obsah XVI. r. z. MsZ - 13.12.2004

k návrhu rozpočtu hospodárstva mesta Prešov na rok 2005
k návrhu VZN mesta Prešov o mestských daniach
k návrhu VZN mesta Prešov o mestskom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
k návrhu VZN mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prešov č. 85/1999 o mestskom prepravnom poriadku pre prevádzku MHD v Prešove
k návrhu VZN mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prešov č. 125/2004 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov mesta a dotácie štátu pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a určenie nájomného pre byty postavené na Ul. Majakovského a Sabinovskej
k informatívnej správe o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ, Čsl. armády 22 v Prešove a k petícii proti zrušeniu ZŠ, Čsl. armády 22 v Prešove
k návrhu plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2005
k návrhu menovitého zoznamu opráv a bežnej údržby ciest a chodníkov na rok 2005
k návrhu investície nad 1 mil. Sk obchodnej spoločnosti DPmP, a.s. na roky 2004 – 2005
k návrhu na zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti č. 4.
k návrhu na rozšírenie Spoločného obecného úradu v Prešove
k informatívnej správe o obstarávaní urbanistickej štúdie Prešov – východný sídelný pás, I. sektor
k informatívnej správe o pripravovanom projekte „Urbanistická štúdia záujmového územia mesta Prešov“
k správe o pripravovanom projekte v oblasti informatizácie a internetizácie verejných služieb na získanie prostriedkov z fondov EÚ
k správe o pripravovanom projekte v oblasti informatizácie a internetizácie verejných služieb na získanie prostriedkov z fondov EÚ
k správe o pripravovanom projekte pre rekonštrukciu mestskej viacúčelovej haly v Prešove „Zlepšenie tepelno-technických vlastností vybraných konštrukcií a rekonštrukcia zdroja tepla“
k majetkovému prevodu TATRAN REÁL, a.s. Prešov
k majetkovému prevodu
k stanovisku k protestu prokurátora proti prijatiu VZN mesta Prešov č. 128/2004 o zmenách a doplnkoch ÚPN SÚ 2004


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.