Kancelária primátora mesta

Primátorka:

Ing. Andrea Turčanová

Hlavná 73, 1. posch. č.dv. 26
Tel. : 051/3100 101
Fax: 77 348 09
E-mail: primatorka@presov.skKancelária primátora zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z postavenia primátora mesta a zástupcu primátora mesta, zodpovedá najmä za:
- činnosť sekretariátu primátora, koordinuje časový a vecný program primátora mesta,
- protokolárne záležitosti, organizačne a protokolárne zabezpečuje oficiálne návštevy a prijatia,
- zabezpečuje mediálne aktivity  a vzťahy s verejnosťou,
- koordinuje oficiálnu spoluprácu s partnerskými mestami,
- zabezpečuje agendu krízového riadenia a PO

 Bc. Ján Vysocký
poverený riadením kancelárie primátora
e-mail: jan.vysocky (@) presov.sk
tel.: 051/3100 113
Mobil: 0905 352 610
Hlavná 73, 1. poschodie, č.dv.: 31

Milan Grejták
Odborný referent
e-mail: milan.grejtak(@) presov.sk
tel.:  051/3100 148
Mobil: 0904 534 238
Hlavná 73, 1. posch. č.dv. 32

Mgr. Richard Korpáš
asistent primátorky
e-mail: -
Tel.: 051/3100 100
Mobil: 0915 873 595
Hlavná 73, 1. posch. č.dv. 25

PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová PhD.
hovorkyňa primátorky mesta
e-mail: veronika.kmetonygazdova (@) presov.sk
Tel.: 051/3100 148
Mobil: 0905 352 607
Hlavná 73, 1. posch. č.dv. 32

Mgr. Peter Kulan
odborný referent
e-mail: peter.kulan (@) presov.sk
Tel.: 051/3100 155
Mobil: 0904 452 880
Hlavná 73, 1. posch. č.dv. 35

Ing. Anton Gašpár
koordinátor
e-mail: anton.gaspar (@) presov.sk
tel. : 051/3100 155
Hlavná 73, č.dv. 35

JUDr. Slavomír Dolinský
právnik
e-mail: slavomir.dolinsky (@) presov.sk
tel.: 051/3100 132

č.dv. 01 

Jakub Hlavatý
odborný referent
e-mail: jakub.hlavaty (@) presov.sk
tel.: 051/3100 101
Hlavná 73, č. dv.: 32

Sekretariát primátorky mesta:

Hlavná 73, 1. poschodie

Mgr. Katarína Fatľová
sekretárka primátorky mesta
e-mail: katarina.fatlova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 101
č. dv. 25

Sekretariát zástupcu primátorky mesta:

Hlavná 73, 1. poschodie

Magdaléna Šimonová
sekretárka zástupcu primátorky mesta
e-mail: magdalena.simonova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 103
č. dv. 28
Aktualizoval: Miroslav Novák, Ing. 24.11.2015 15:27
presov.vadium.sk