Primátorka mesta

Hlavná 73, 1. posch. , č.dv. 26

Ing. Andrea Turčanová
Tel. : 051/3100 101
Fax: 77 348 09
E-mail: primatorka@presov.sk


Pracovný program primátorky mesta Prešov
Primátorka ako štatutár mesta denne zastupuje mesto v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, schvaľuje a následne podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, či záväzné stanoviská, vybavuje obsiahlu písomnú agendu a elektronickú korešpondenciu, vybavuje telefonáty.


Plánovaná týždenná pracovná časť programu: 

Pondelok 18.07.2016
•    Dovolenka

Utorok 19.07.2016
•    Dovolenka

Streda 20. 07.2016
•    Dovolenka

Štvrtok 21.07.2016
•    Dovolenka

Piatok 22.07.2016
•    Dovolenka

Prílohy

Aktualizoval: Mariana Hurná, Ing. 18.7.2016 14:48
presov.vadium.sk