Mesto PREŠOV

Friday - 28. February 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Šarišská galéria

Šarišská galéria patrí medzi najstaršie regionálne galérie na Slovensku. Bola založená v roku 1956, v meste bohatom na históriu a kultúrne tradície a sústreďuje sa v nej predovšetkým výtvarné umenie. Pôvodný názov "Krajská galéria" sa neskôr zmenil na "Galéria výtvarného umenia" a od roku 1991 používa názov "Šarišská galéria".

V roku 1957 bola galéria otvorená pre verejnosť a v tomto čase sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia, ktoré je dnes národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 1981 začala galéria užívať aj dva bývalé meštianske domy, pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami, ktoré boli účelovo rekonštruované pre jej potreby. Dom na Hlavnej 53 patrí k najzaujímavejším gotickým domom v meste.

Celý zbierkový fond, ktorý dnes tvorí okolo 3500 diel maliarstva, sochárstva, grafiky a kresby 15. - 20. storočia, galéria budovala od počiatku vlastným výskumom, zberom, vyhľadávaním a nákupmi. Vo svojej zbierkovej činnosti sa galéria zameriava na mapovanie histórie a súčasnosti výtvarného umenia regiónu Šariš, avšak vyhľadáva, získava a odborne spravuje i diela predstaviteľov umenia Slovenska a osobností umenia východného Slovenska.

Zo zbierky starého umenia sú pozoruhodné najmä kolekcie drevenej plastiky z 15. - 19. storočia, ikony zo 16. - 19. storočia, portréty z 18. a 19. storočia a práce prešovských maliarov z prelomu 19. - 20. storočia. Práce majstra Pavla z Levoče zo začiatku 16. storočia si obzvlášť vyžadujú pozornosť - Madonu, pozoruhodné súsošie sv. Anny Samotretej z konca 15. storočia, kolekciu renesančných plastík, súbor kvalitnej barokovej plastiky a rustikálnych krucifixov. Túto neobyčajne vzácnu zbierku drevených plastík, ktorá je postupne premiestňovaná do stálej expozície, získala galéria v roku 1993 od súkromného zberateľa.

V kolekcii ikon sa galérii podarilo zhromaždiť charakteristické ukážky typov a vývojových etáp ikonopisnej maľby východoslovenskej proveniencie, z ktorých najvzácnejšou je tempera na dvere zo 16. storočia Sv. Michal Archaniel z Novej Sedlice. Kvalitný je i súbor maliarstva 18. 19. storočia - najmä kolekcia portrétov. Medzi nimi je najpočetnejšie reprezentovaný portrétista stredoeurópskeho formátu Ján Rombauer z 1. polovice 19. storočia, ktorého renomé sa rozšírilo po celej strednej Európe.

Najbohatší je súbor diel maliarov z prelomu 19. a 20. storočia a umenie 20. storočia, systematicky doplňovaný dielami súčasných umelcov. Galéria sa v budovaní a rozširovaní zbierkového fondu koncepčne sústreďuje práve na tieto okruhy v snahe o reprezentatívne zastúpenie umelcov nielen z prešovského okruhu ( Max Kurth, Teodor Zemplényi, Ján Tahy, Ernest Rákoši, Július Török, Mikuláš Jordán), ale aj zo Spiša, Košíc, Zemplína, Liptova (Ladislav Medňanský, Teodor Mousson, Július Čordák, Peter Kern... ). Početne najsilnejšou je zbierka umenia 20. storočia. Aspoň v charakteristických ukážkach z tvorby, zbiera galéria diela zakladateľských osobností moderného slovenského umenia (Martin Benka, M. A. Bazovský, Ľudovít Fulla... ), diela významných predstaviteľov slovenského i východoslovenského umenia 1. polovice storočia (Elemír Halász - Hradil, Konštantín Kövári, Jozef Bendík, Július Jakoby, Anton Jasusch, Edmund Gwerk, Július Nemčík, Edita Spannerová, Juraj Collinásy, Fraňo Gibala), diela maliarov, sochárov, grafikov regiónu vstupujúcich do výtvarného diania po r. 1945 a neskôr (Juraj Daňo, Štefan Hapák, František Patočka, Július Machaj, Andrej Doboš, Andrej Gaj, Ivan Šafranko, Anton Sučka, mladší: Dušan Pončák, Michal Čabala, Dušan Srvátka, Slavo Brezina, ešte mladší: Anna Hausová, Anna Gregorová, Peter Kocák, či najmladší ako napr. Anna Gajová, Ľubomír Purdeš, Ľubomír Guman a ďalší, ktorých autorské kolekcie sa ešte len zakladajú. Z bohatých zbierkových fondov ponúka galéria zatiaľ len dve menšie stále expozície - výber z drevenej plastiky 15. - 19. storočia a ikony 16. - 19. storočia, vzhľadom na to, že od roku 1991 užíva iba priestory na Hlavnej 51 - 53. Avšak v rámci svojho bohatého výstavného programu ponúka pravidelné výstavy zo zbierok, či už ako reprezentatívne prierezy alebo rôzne, tematicky i časovo vymedzené súbory. Okrem toho pripravuje výstavy ako výsledky vlastnej odbornej a výskumnej činnosti i pestrú paletu výstav rôznych žánrov a druhov výtvarného umenia minulosti a súčasnosti v spolupráci s domácimi i zahraničnými múzeami, galériami a inými inštitúciami. Na svojich pravidelných sochárskych salónoch s medzinárodnou účasťou ponúka prehliadky súčasného sochárstva v zaujímavých konfrontáciách. Záujem o súčasné sochárstvo sa prehlbuje i ďalšími aktivitami v tejto problematike - okrem dokumentácie a odborného spracovania tvorcov regiónu poriada v dvojročných intervaloch Medzinárodné sochárske sympózium pre Záhradu umenia. Zaujímavý a atraktívny priestor bývalej stredovekej hradobnej mestskej priekopy v Mestskej pamiatkovej rezervácii postupne premieňa na budúci areál pre mnohé kultúrne funkcie, ale v prvom rade na záhradu exteriérových plastík , kde je doteraz umiestnených 6 diel vytvorených na prvých dvoch ročníkoch sympózia. Od roku 1991 v Malej výstavnej sieni prezentuje malé autorské kolekcie, aktuality z ateliérov, výstavy mladých tvorcov zo Slovenska i zo zahraničia. Za roky svojej existencie pripravila a realizovala galéria vyše 1500 výstav, ktoré videli viac ako 2 milióny návštevníkov.

Bohatú a rôznorodú aktivitu rozvíja štyri desaťročia aj v oblasti kultúrno-výchovnej. Systematicky sa venuje deťom a mládeži v špeciálne pripravovaných výstavách a podujatiach, pre záujemcov a členov Kubu priateľov galérie pripravuje stretnutia a besedy s umelcami, prehliadky filmov, koncerty, posedenia pri katalógoch a časopisoch, prednášky, návštevy pamiatok... Spolupracuje s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, poskytuje metodickú pomoc študentom a poradenské služby pre verejnosť.

Šarišská galéria v Prešove kvalitou a bohatstvom svojich zbierkových fondov, svojou výstavnou, kultúrno-výchovnou a edičnou činnosťou patrí v súčasnosti k popredným galerijným zariadeniam na Slovensku a reprezentuje vzorový typ zbierkotvornej inštitúcie pôsobiacej v regióne.

Adresa:
Šarišská galéria
Hlavná 51
Prešov


Zverejnil: Admin 21.1.2005 16:06
Aktualizoval: Admin 9.4.2009 13:22 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.