Mesto PREŠOV

Sunday - 27. November 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Pozvánka na 18. riadne zasadnutie MsZ

POZVÁNKA

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m XVIII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove

na deň 31. 1. 2005 (pondelok) o 13.00 hod.

do zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková č. 24.

Návrh programu:
Otvorenie a voľba návrhovej komisie. Návrh doplnku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove. Majetkové prevody. Návrh na zvolanie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Spravbyt. Rôzne. Diskusia. Záver.

Výkon poslaneckej funkcie Vám zamestnávateľ umožní v súlade s § 25 ods. 5, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Materiály k uvedenému programu rokovania Vám budú v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ doručené do poslaneckých schránok 6 dní pred termínom rokovania MsR.

V Prešove 18. 1. 2005

Ing. Milan B e n č
primátor mesta


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.