Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XVIII. r. z. MsZ v Prešove - 31.1.2005 č: 258/2005 k návrhu doplnku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove

Mestské zastupiteľstvo v Prešove
schvaľuje
doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove s dvomi pripomienkami;

splnomocňuje
Ing. Milana Benča, primátora mesta
vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove do 28.2.2005.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Valerián Halčák v.r.
MUDr. Miroslav Lukáč v.r.
Ing. Marta Kollárová v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.