Mesto PREŠOV

Tuesday - 03. October 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XVIII. r. z. MsZ v Prešove - 31.1.2005 č: 260/2005 k majetkovým prevodom - odpredaj a prenájom pozemkov pre firmu EKOFIN Slovakia, a.s. Bratislava

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
Odpredaj pozemkov
- parc. č. KN 2856/4 ostatná plocha o výmere 6.805 m2
- parc. č. 2856/2 ostatná plocha o výmere 131 m2
- parc. č. 2856/6 zastavaná plocha o výmere 128 m2
- parc. č. 2856/7 zastavaná plocha o výmere 8 m2
- parc. č. 2856/8 zastavaná plocha o výmere 21 m2
- parc. č. 2856/9 zastavaná plocha o výmere 9 m2
- parc. č. 2856/10 zastavaná plocha o výmere 36 m2
- parc. č. KN 2865/3 zastavaná plocha o výmere 1.407 m2
- parc. č. 2856/1 ostatná plocha o výmere 10.734 m2
- parc. č. 2856/5 zastavaná plocha o výmere 39 m2
- parc. č. 2856/11 zastavaná plocha o výmere 39 m2
firme EKOFIN Slovakia, a.s. Gröslingova 45, Bratislava za cenu 4,803.000, - Sk , t.j. 25 % zo znaleckého posudku.

Prenájom pozemkov
- parc. č. KN 2898/2 zastavaná plocha o výmere 5.876 m2
- parc. č. KN 2858/1 ostatná plocha o výmere 6.750 m2
- parc. č. 2858/2 ostatná plocha o výmere 69 m2

- parc. č. 2858/3 ostatná plocha o výmere 5.129 m2
na dobu 3 rokov za cenu 100, - Sk ročne, s právom nájomcu na predĺženie doby nájmu na
25 rokov na základe splnenia podmienok podnikateľského zámeru na dobu v zmysle
predloženého zámeru na ďalšie roky spoločnosti EKOFIN Slovakia, a.s. Gröslingova
45, Bratislava;
zaväzuje
mesto Prešov v časovom horizonte troch rokov preinvestovať v areáli FC TATRAN na prenajatých pozemkoch čiastku 4,803.000, - Sk.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Valerián Halčák v.r.
MUDr. Miroslav Lukáč v.r.
Ing. Marta Kollárová v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.