Mesto PREŠOV

Sunday - 27. November 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XVIII. r. z. MsZ v Prešove - 31.1.2005 č: 262/2005 k návrhu na zriadenie dočasnej komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove na prešetrenie sťažnosti proti primátorovi mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
zriadenie dočasnej komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktorej úlohou je prešetrenie sťažnosti pani Márie Fottovej proti primátorovi mesta Prešov - Ing. Milanovi Benčovi v tomto zložení:
JUDr. Katarína Ďurčanská za klub poslancov KDH
Mgr. Juraj Hurný za klub poslancov ANO, DS, SDKÚ
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. za klub poslancov SMER - sociálna demokracia,
ĽS - HZDS
Ing. Juraj Bujdosó za výbor v mestskej časti č. 4;
ukladá
Ing. Jánovi Dobrovičovi, prednostovi MsÚ v Prešove
predložiť na XIX. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove informatívnu správu o výsledku prešetrenia sťažnosti pani Márie Fottovej.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Valerián Halčák v.r.
MUDr. Miroslav Lukáč v.r.
Ing. Marta Kollárová v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.