Komisia MsZ finančná, plánovacia a správy mestských organizácií

Predseda:
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
Telefonický kontakt: 0907 917 600

Sekretárka:
Ing. Martina Kolarčíková
tel. : 3100 213
e-mail: martina.kolarcikova ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
Ing. Stanislav Kahanec
Telefonický kontakt: 0915 920 245

Mgr. Jaroslava Kutajová
Telefonický kontakt: 0908 652 280

Ing. Juraj Hudáč
Telefonický kontakt: 0907 702 631

MUDr. Vasiľ Janko
Telefonický kontakt: 0904 953 511


Členovia (neposlanci):
Mgr. Marek Gernáth

Ing. Pavol Kleban

Mgr. Michal Majdak

Ing. Peter Zamborský

 

Aktualizoval: Iveta Feckova 18.7.2016 13:36
presov.vadium.sk