Komisia MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj

Predsedníčka:
Ing. Marta Kollárová, PhD.
Telefonický kontakt: 0903 137 972

Sekretárka:
Ing. Magdaléna Artimová
tel. : 3100 161
e-mailom: magdalena.artimova ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):

Mgr. Jaroslava Kutajová
Telefonický kontakt: 0908 652 280

RNDr. Zuzana Bednárová
Telefonický kontakt: 0918 570 113

Štefan Hermanovský
Telefonický kontakt: 0918 847 997

JUDr. René Pucher
Telefonický kontakt: 0905 543 592

Členovia (neposlanci):
Ing. Ľubomír Červeňák

 

Andrej Hriciga

 

Mgr. Drahoslava Gmitrová

 

Ing. Jozef Kislík

Aktualizoval: Iveta Feckova 19.7.2016 08:14
presov.vadium.sk