Komisia MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie

Predseda:
Ing. Rastislav Mochnacký
Telefonický kontakt: 0905 224 534

Sekretárka:
Ing. arch. Mária Čutková
tel. : 3100 538
e-mail: maria.cutkova ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
MUDr. Peter Cvengroš
Telefonický kontakt: 0905 714 178

Ing. Richard Drutarovský
Telefonický kontakt: 0905 279 842

PhDr. Martin Lipka, PhD.
Telefonický kontakt: 0905 980 803

Ing. Ľudovít Malaga
Telefonický kontakt: 0918 448 666

Ing. Štefan Szidor
Telefonický kontakt: 0917 744 650

Členovia (neposlanci):
Ing. Jozef Bednár

 

Ing. Jozef Smoter

 

Mgr. Juraj Hurný


Aktualizoval: Iveta Feckova 19.7.2016 08:14
presov.vadium.sk