Komisia MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty

Predsedníčka:
JUDr. Katarína Ďurčanská
Telefonický kontakt: 0915 875 457

Sekretárka:
Mgr. Mária Putnocká
tel. : 3100 545
e-mail: maria.putnocka ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
Ing. Rastislav Mochnacký
Telefonický kontakt: 0905 224 534

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
Telefonický kontakt: 0908 986 733

PhDr. Marcela Antolová
Telefonický kontakt: 0917 801 415

PhDr. Janette Langová
Telefonický kontakt: 0905 144 710

Členovia (neposlanci):
Mgr. Margaréta Gajdošová

PaedDr. Viera Leščáková

Marián Marosi

Mgr. art. Martin Marton

Aktualizoval: Iveta Feckova 18.7.2016 13:43
presov.vadium.sk