Komisia MsZ sociálna a bytová

Predseda:
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
Telefonický kontakt: 0908 986 733

Sekretárka:
PhDr. Mária Humeníková
tel. : 3100 522
e-mail: maria.humenikova ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
Mgr. Jaroslava Kutajová
Telefonický kontakt: 0908 652 280

PhDr. Martin Matejka, MBA
Telefonický kontakt: 0908 713 972

MUDr. Daniela Mrouahová
Telefonický kontakt: 0905 381 020

Zuzana Tkáčová
Telefonický kontakt: 0908 584 919

Členovia (neposlanci):
Ing. Igor Andrejčák

 

Ing. Milan Lukáč

 

Mgr. Martina Cibuľášová

 

Mgr. Stanislav Lukáč

Aktualizoval: Iveta Feckova 19.7.2016 08:15
presov.vadium.sk