Komisia MsZ pre ochranu verejného poriadku

Predseda:
RNDr. Zuzana Bednárová
Telefonický kontakt: 0918 570 113

Sekretár:
Mgr. Ján Andrejko
tel. : 3100 309
e-mail: jan.andrejko ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
Valéria Drobňáková
Telefonický kontakt: 0918 529 224

PhDr. Mikuláš Komanický
Telefonický kontakt: 0905 256 873

PhDr. Marcela Antolová
Telefonický kontakt: 0917 801 415

JUDr. René Pucher
Telefonický kontakt: 0905 543 592

Členovia (neposlanci):
Ing. Jozef Čokina

JUDr. Richard Eliáš

Ing. Juraj Hreha

PhDr. Marián Damaňkoš, PhD.

Aktualizoval: Iveta Feckova 18.7.2016 13:48
presov.vadium.sk