Komisia MsZ pre disponovanie s majetkom mesta

Predseda:
Mgr. Stanislav Ferenc
Telefonický kontakt: 0905 797 449

Sekretár:
JUDr. Miroslav Makara
tel. : 3100 215
e-mail: miroslav.makara ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
MUDr. Ján Ahlers, MPH
Telefonický kontakt: 0905 869 395

PaedDr. Miroslav Benko, MBA

Telefonický kontakt: 0907 917 600

Štefan Hermanovský
Telefonický kontakt: 0918 847 997

MUDr. Vasiľ Janko
Telefonický kontakt: 0904 953 511

Ing. Ľudovít Malaga
Telefonický kontakt: 0918 448 666

Členovia (neposlanci):
Ing. Juraj Basala

Ing. Zuzana Kučerenková

Ing. Anton Neupauer


Aktualizoval: Iveta Feckova 18.7.2016 13:40
presov.vadium.sk