Komisia MsZ školstva a telesnej kultúry

Predseda:
Ing. Renáta Fedorčíková
Telefonický kontakt: 0907 158 233

Sekretár:
PaedDr. Jozef Muránsky
tel. : 3100 544
e-mail: jozef.muransky ( @ ) presov.sk

Členovia (poslanci MsZ):
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. , MPH
Telefonický kontakt: 0903 117 771

Valéria Drobňáková
Telefonický kontakt: 0918 529 224

Ing. Marta Kollárová, PhD.
Telefonický kontakt: 0903 137 972

Ing. Stanislav Kahanec
Telefonický kontakt: 0915 920 245          

Členovia (neposlanci):
PhDr. Milan Laca

 

Ing. Iveta Benková

 

Mgr. Fabián Novotný

 

PaedDr. Martina Tarcalová

Aktualizoval: Iveta Feckova 19.7.2016 08:15
presov.vadium.sk