Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:
Ing. Ľudovít Malaga
Telefonický kontakt: 0918 448 666

Podpredsedníčka:
Ing. Renáta Fedorčíková
Telefonický kontakt: 0907 158 233

Sekretár:
Ing. Richard Drutarovský
Telefonický kontakt: 0905 279 842

Členovia (poslanci MsZ):
JUDr. Katarína Ďurčanská
Telefonický kontakt: 0915 875 457

PhDr. Martin Ďurišin, PhD.
Telefonický kontakt: 0905 968 290

PhDr. Martin Lipka, PhD.

Telefonický kontakt: 0905 980 803

Ing. Štefan Szidor
Telefonický kontakt: 0917 744 650

Zuzana Tkáčová
Telefonický kontakt: 0908 584 919

Aktualizoval: Iveta Feckova 3.5.2016 08:32
presov.vadium.sk