Organizačná štruktúra MsÚ

org.struktura

Prílohy

Aktualizoval: Miroslav Novák, Ing. 11.12.2015 10:06
presov.vadium.sk