Mesto PREŠOV

Friday - 07. August 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XIX. r. z. MsZ v Prešove 21.3.2005 - č: 285/2005 k návrhu na vymenovanie druhého konateľa spoločnosti P. H. K. Prešov, s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

odporúča
Ing. Milanovi Benčovi, primátorovi mesta
schváliť na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti P. H. K. Prešov, s.r.o.
- vymenovanie druhého konateľa spoločnosti P. H. K. Prešov, s. r. o. , Ing. Ľubomíra Leška;
- prerokovať doplnenie Spoločenskej zmluvy o založení obchodnej spoločnosti s ručením
obmedzeným v článku I, bod 9 a v článku IV;
- upraviť spoločenskú zmluvu spoločnosti P. H. K. Prešov, s.r.o. tak, aby právne úkony v mene spoločnosti podpisovali obidvaja konatelia spoločne;
- k 31.3.2005 vykonať odovzdávaciu a preberaciu inventúru.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ján Balún v.r.
MUDr. Igor Smolko v.r.
Ing. Soňa Bošelová v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.