Mesto PREŠOV

Thursday - 06. August 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XIX. r. z. MsZ v Prešove 21.3.2005 - č: 286/2005 k informácii o vyhodnotení pripomienok a návrh zmeny termínu schvaľovania Územného plánu sídelného útvaru Prešov - zmien a doplnkov 2005

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
informáciu o vyhodnotení pripomienok a návrh zmeny termínu schvaľovania Územného plánu sídelného útvaru Prešov - zmien a doplnkov 2005;

schvaľuje
presunutie termínu schvaľovania Územného plánu sídelného útvaru Prešov - zmien a doplnkov 2005 na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 30.5.2005.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ján Balún v.r.
MUDr. Igor Smolko v.r.
Ing. Soňa Bošelová v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.