Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XX. r. z. MsZ v Prešove 30.5.2005 - č: 296/2005 k správe o Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. , Košice

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
správu o Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. , Košice;

poveruje
Ing. Milana Benča, primátora mesta
zastupovaním mesta Prešov na júnovom valnom zhromaždení VVS, a.s. , Košice;

žiada
Ing. Milana Benča, primátora mesta
predniesť na valnom zhromaždení VVS, a.s. , Košice tento návrh:
VVS, a.s. , v zmluvách o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd nebude žiadať finančné plnenie za odvádzanie vody z povrchového odtoku (atmosferické zrážky) pre stavby slúžiace na verejnoprospešný účel a to miestne komunikácie a cesty II. a III. triedy.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Jozef Baláži v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Igor Gula v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.