Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XX. r. z. MsZ v Prešove 30.5.2005 - č: 297/2005 k návrhu na schválenie Územného plánu sídelného útvaru Prešov, zmeny a doplnky 2005

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
- správu o obstaraní návrhu Územného plánu sídelného útvaru Prešov, zmeny a doplnky 2005;
- stanovisko Krajského stavebného úradu v Prešove k preskúmaniu návrhu Územného plánu sídelného útvaru Prešov, zmeny a doplnky 2005 podľa § 25, ods. 1 stavebného zákona v platnom znení;

schvaľuje
1. Návrh vyhodnotenia stanovísk a pripomienok k návrhu Územného plánu sídelného útvaru Prešov, zmeny a doplnky 2005.
2. Návrh Územného plánu sídelného útvaru Prešov, zmeny a doplnky 2005, vrátane návrhu zmeny názvu územno-plánovacej dokumentácie na „Územný plán mesta Prešov“.

ukladá
Ing. arch. Vladimírovi Ligusovi, hlavnému architektovi mesta
zabezpečiť čistopis Územného plánu mesta Prešov a jeho uloženie podľa ustanovení § 28, ods. 1, 3, 4, 5 stavebného zákona v platnom znení.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Jozef Baláži v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Igor Gula v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.