Mesto PREŠOV

Wednesday - 10. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XX. r. z. MsZ v Prešove 30.5.2005 - č: 301/2005 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú názvy nových ulíc a verejného priestranstva v meste Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

uznáša sa a schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov, ktorým sa určujú názvy nových ulíc a verejného priestranstva v meste Prešov.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Jozef Baláži v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Igor Gula v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.