Mesto PREŠOV

Saturday - 01. October 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XX. r. z. MsZ v Prešove 30.5.2005 - č: 305/2005 k návrhu plánu investícií nad 1 mil. Sk obchodnej spoločnosti DPMP, a.s. , na rok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
použitie vlastných zdrojov DPMP, a.s. a úveru nasledovne:
1. Nákup autobusov:
- Karosa Irisbus (nízkopodlažný 12 m) 2 ks ŕ 7,100.000, - Sk 14,200.000, - Sk
- Karosa Irisbus (nízkopodlažný 18 m) 3 ks ŕ 9,900.000, - Sk 29,700.000, - Sk
2. Nákup trolejbusov:
- nízkopodlažný 11 m 1 ks ŕ 10,000.000, - Sk 10,000.000, - Sk
3. Elektronické informačné tabule
do 25 vozidiel MHD 2,300.000, - Sk
SPOLU 56,200.000, - Sk

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Jozef Baláži v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Igor Gula v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.