Mesto PREŠOV

Wednesday - 10. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XX. r. z. MsZ v Prešove 30.5.2005 - č: 307/2005 k správe o pozícii mesta Prešov v FC Tatran Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
predloženú správu o pozícii mesta v FC Tatran Prešov;

ruší
v uznesení MsZ č. 237/2004 zo dňa 13.12.2004 k návrhu rozpočtu hospodárstva mesta Prešov na rok 2005 bod 9, písm. a) Navýšenie základného imania FC Tatran Prešov, a.s. , 1,700 tis. Sk;

schvaľuje
doplnenie uznesenia MsZ č. 237/2004 v bode 6. Bežné transfery právnickým osobám a neziskovým organizáciám – FC Tatran Prešov, a.s. , 618 tis. Sk.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Jozef Baláži v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Igor Gula v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.