Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XX. r. z. MsZ v Prešove 30.5.2005 - č: 312/2005 k voľbe prísediacich Okresného súdu v Prešove na obdobie rokov 2005 - 2009

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
voľbu
1. Ľudmily Sokolovej, nar. 4.4.1948, Oravská 4, Prešov
2. Ing. Petra Kvašňáka, nar. 6.2.1956, 17. novembra 138, Prešov
3. Galiny Kitanovej, nar. 4.5.1951, Oravská 4, Prešov
4. Margity Hanudeľovej, nar. 12.1.1943, A. Matušku 6, Prešov
5. Antona Hanudeľa, nar. 12.2.1939, A. Matušku 6, Prešov
6. Eleny Lackovej, nar. 10.6.1943, Sabinovská 29, Prešov
7. Anny Papcunovej, nar. 10.3.1950, A. Prídavka 24, Prešov,
za prísediacich Okresného súdu v Prešove na obdobie rokov 2005 – 2009.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Jozef Baláži v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Igor Gula v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.