Mesto PREŠOV

Sunday - 02. October 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XX. r. z. MsZ v Prešove 30.5.2005 - č: 315/2005 k návrhu na zmenu člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Prešov REAL, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
informáciu o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Prešov REAL, s.r.o. ;

poveruje
Ing. Milan Benča, primátora mesta
1. Odvolať na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Prešov REAL, s.r.o. , Mgr. Máriu Čižíkovú z funkcie členky dozornej rady.
2. Zvoliť na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Prešov REAL, s.r.o. , za člena dozornej rady Ing. Jozefa Markocsyho.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Jozef Baláži v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Igor Gula v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.