Hlasovanie poslancov na XX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

presov.vadium.sk