Mesto PREŠOV

Thursday - 07. July 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXI. r. z. MsZ v Prešove 18.7.2005 - č: 326/2005 k návrhu Zásad hodnotenia činnosti a odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, členov komisií MsZ a výborov v mestských častiach

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
z rokovania návrh Zásad hodnotenia činnosti a odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, členov komisií MsZ a výborov v mestských častiach;

ukladá
Ing. Jánovi Dobrovičovi, PhD. , prednostovi MsÚ
po prerokovaní s predsedami poslaneckých klubov pripraviť nové systémové zásady hodnotenia činnosti a odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, členov komisií MsZ a výborov v mestských častiach a predložiť na rokovanie MsR v septembri 2005.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH v.r.
Ing. Stanislav Kahanec v.r.
MUDr. Vasiľ Janko v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.