Mesto PREŠOV

Wednesday - 06. July 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXI. r. z. MsZ v Prešove 18.7.2005 - č: 331/2005 k návrhu na zriadenie dočasnej komisie MsZ v Prešove na prešetrenie sťažnosti Petra Jarkovského - CORYN na činnosť hlavného kontrolóra mesta

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
zriadenie dočasnej komisie MsZ v Prešove, ktorej úlohou je prešetrenie sťažnosti Petra Jarkovského - CORYN na činnosť hlavného kontrolóra mesta Ing. Milana Tkáčika v tomto zložení:
1. Šimon Blichár za klub poslancov KDH
2. Mgr. Juraj Hurný za klub poslancov ANO, DS, SDKÚ
3. JUDr. Milan Berdis za klub poslancov SMER-SD, ĽS-HZDS
4. Ján Čižmár za výbor v mestskej časti č. 3
5. Ing. Štefan Vaško za klub poslancov ANO, DS, SDKÚ;

ukladá
Ing. Jánovi Dobrovičovi, PhD. , prednostovi MsÚ v Prešove
predložiť na XXII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove informatívnu správu o výsledku prešetrenia sťažnosti Petra Jarkovského - CORYN.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH v.r.
Ing. Stanislav Kahanec v.r.
MUDr. Vasiľ Janko v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.