Mesto PREŠOV

Wednesday - 06. July 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXI. r. z. MsZ v Prešove 18.7.2005 - č: 332/2005 k informatívnej správe o výsledkoch výberových konaní na funkciu riaditeľa Materskej školy Jurkovičova 17 v Prešove a Materskej školy Čergovská 14 v Prešove

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

odporúča
Ing. Milanovi Benčovi, primátorovi mesta
menovať do funkcie riaditeliek materských škôl:
- Materská škola Jurkovičova 17 v Prešove - Moniku Imrichovú;
- Materská škola Čergovská 14 v Prešove - Gabrielu Žabkovú.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH v.r.
Ing. Stanislav Kahanec v.r.
MUDr. Vasiľ Janko v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.