Mesto PREŠOV

Wednesday - 06. July 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXI. r. z. MsZ v Prešove 18.7.2005 - č: 334/2005 k správe o pripravovanom projekte priemyselného parku Prešov - Záborské

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

poveruje
Ing. Milana Benča, primátora mesta
uzatvoriť zmluvy o budúcej zmluve o vstupe mesta do spoločnosti IPZ Prešov, a.s. , ako akcionára s podielom 34 %;

žiada
Ing. Milana Benča, primátora mesta
predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie všetky zmluvy, týkajúce sa priemyselného parku Prešov - Záborské.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH v.r.
Ing. Stanislav Kahanec v.r.
MUDr. Vasiľ Janko v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková
pracovníčka MsÚ v Prešove


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.