Mesto PREŠOV

Wednesday - 06. July 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXI. r. z. MsZ v Prešove 18.7.2005 - č: 336/2005 k správe o pripravovanom projekte priemyselného parku Prešov - Záborské

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
kofinancovanie projektu výstavby priemyselného parku Prešov - Záborské v rámci sektorového operačného plánu priemysel a služby, opatrenie 1.2. podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vo výške minimálne 5 % oprávnených nákladov;

súhlasí
so zabezpečením finančných zdrojov formou prijatia cudzieho zdroja do rozpočtu hospodárstva mesta.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH v.r.
Ing. Stanislav Kahanec v.r.
MUDr. Vasiľ Janko v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková
pracovníčka MsÚ v Prešove


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.