Mesto PREŠOV

Sunday - 27. November 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 26.9.2005 číslo: 353/2005

k projektu priemyselného parku Prešov – Záborské – návrhy zmlúv

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
a) Zmluvu o budúcej zmluve o podmienkach vstupu mesta Prešov do spoločnosti IPZ Prešov, a.s. ;
b) Dodatok k zmluve o budúcej zmluve o podmienkach vstupu mesta Prešov do spoločnosti IPZ Prešov, a.s. ;
c) Prílohu č. 1 k zmluve o budúcej zmluve medzi IPZ Prešov, a.s. a mestom Prešov;
d) Zmluvu o výkone správy pri prevádzkovaní Priemyselného parku Záborské;

schvaľuje
1. Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti.
2. Zmluvu o nájme pozemkov s následnou možnosťou ich kúpy.
3. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemkov s následnou možnosťou ich kúpy zo dňa 6.9.2005;

ruší
uznesenie č. 334/2005 z XXI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, zo dňa 18.7.2005 o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve o vstupe mesta Prešov do spoločnosti IPZ Prešov, a.s. , ako akcionára s podielom 34 %.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Za správnosť:
Dorota Straková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Anderko v.r.
PhDr. Milan Laca v.r.
Ing. arch. Jozef Kužma v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.